สถานีตำรวจภูธรเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ Wianghaeng Police Station โทร 0 5347 7066 , 08 3254 1631

พ.ต.อ.ชายชาญ เพ็ญไชยา
ผกก.สภ.เวียงแหง
Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์


พันธกิจ


ประวัติความเป็นมา
➡️ประวัติความเป็นมา * เมื่อปี พ.ศ.2527 จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเป็นสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอเวียงแหง พ.ต.ท.ประหยัด สุวรรณไพโรจน์ เป็นสารวัตรใหญ่ คนแรก, * พ.ศ.2547 ยกระดับเป็น สถานีตำรวจภูธรเวียงแหง, * พ.ต.อ.มณฑป แสงจำนง เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงแหง (คนแรก), * ปัจจุบันตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุแปลงที่ ชม. 1558 พื้นที่ 11 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ➡️ อณาเขตการติดต่อ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 158 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 672.2 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ -ติดกับ- ประเทศเมียนม่าร์ ทิศใต้ -ติดกับ- อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ทิศตะวันออก -ติดกับ- อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ทิศตะวันตก -ติดกับ- อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ➡️ แบ่งออกเป็น 3 ตำบล 23 หมู่บ้าน ตำบลเมืองแหง 12 หมู่บ้าน ตำบลแสนไห 5 หมู่บ้าน ตำบลเปียงหลวง 6 หมู่บ้าน ➡️ ลักษณะภูมิประเทศ -เวียงแหง เป็นพื้นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา -ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมืองทาและเมืองต่วนของรัฐฉานประเทศเมียนม่าร์ -ประชากรประกอบด้วย 9 ชนเผ่า ได้แก่ คนไทย , ไทยใหญ่ , กระเหรี่ยง , จีนฮ่อ , ลีซอ , มูเซอ, ปะโอ , ปะหล่อง , คะฉิ่น -มีแม่น้ำแตงเป็นแม่น้ำสายหลัก -ปัจจุบันบางหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก -อาชีพหลักของชาวเวียงแหง ปลูกกระเทียม พริก ส้ม และมะม่วง ตามลำดับ Facebook Messenger Live Chat https://m.me/111032459228784

ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
โทรศัพท์ : 053-477066   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top