ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

“ งดรับ งดให้ของขวัญ ” รวมถึงประโยชน์อื่นใด จากการปฎิบัติหน้าที่

รายละเอียด :
       สถานีตำรวจภูธรเวียงแหง ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกนาย ในสถานีตำรวจภูธรเวียงแหง “ งดรับ งดให้ของขวัญ ” รวมถึงประโยชน์อื่นใด จากการปฎิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฎิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ลิ้งค์ข่าว :
       -

13 กุมภาพันธ์ 2567

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top